Pokud máte s hodinkami jakékoliv problémy, zapojte je do nabíječky a pak restartujte. Na zadní straně vedle slova RESET je malý otvor, vložte do něj jehlu a stiskněte (až ucítíte cvaknutí), poté se hodinky spustí.
2.1 Baterie
 • Po prvním zapnutí hodinky připojte do nabíječky aspoň na 5 hodin. Pokud hodinky při prvním nabíjení nenabijete dostatečně, bude snížena kapacita baterie a přístroj se bude rychleji vybíjet. Běžná doba nabíjení je 1 až 3 hodiny.

  2.2 Ovládací tlačítka
 • Tlačítko 2 (prostřední) - dlouhým podržením hodinky zapnete/vypnete; pro přechod z hodin na obrázky přidržte na 2 sekundy boční tlačítko - až se na obrazovce objeví obrázek nebo text. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete menu.
 • Tlačítka 1 a 3 (pravé a levé) - posouvají obsah obrazovky hodinek (dopředu nebo dozadu) a umožňují Vám navigaci v menu. Dlouhé podržení tlačítek 1 nebo 3 Vám umožní se dostat na digitální hodiny nebo na vyhledávání souborů.
 • 3.1 Obecné vlastnosti
 • Hodinky nejsou voděodolné.
 • Zapínání : podržení prostředního tlačítka.
 • Vypínání : podržení prostředního tlačítka nebo zvolení možnosti "Power off" v menu.
 • Zamknutí hodinek : když jsou na obrazovce digitální hodiny, na 2 sekundy podržte tlačítko 1 k návratu k textu.
 • Rychlý návrat k digitálním hodinám - k rychlému přesunu z obrázku/textu zpět na "digitální hodiny" 2x stiskněte prostřední tlačítko.

  3.2 Popis menu hodinek - menu se zobrazí po stisknutí prostředního tlačítka. (Pouze při prohlížení obrázků. Vstoupit do menu, když se na obrazovce zobrazují digitální hodinky není možné.)
 • USB připojení - k připojení hodinek k Vašemu počítači použijte USB kabel a stisknutím prostředního tlačítka zvolte možnost z menu

  "Connect to USB". Po připojení se v "Můj počítač" ukáže nový flash disk. Otevřete jej a spusťte DPFmate. (Instrukce v kapitole 4)

 • Image Search - vyhledávání souborů, vhodné pro více obrázků
 • Auto-off - automatické vypnutí
 • Backlight - nastavení podsvícení
 • Contrast - nastavení kontrastu
 • Delete - vymazání všech souborů
 • Turn off - vypnutí hodinek
 • Exit - návrat k obrázkům
 • 4.1 Stáhněte si a nainstalujte program Converter z tohoto odkazu.
  4.2 Otevře se okno programu:


  4.3 Popis programu:
  1) Náhled finální podoby (jako v hodinkách)
  2) Okno, do kterého se vloží text - text může být zkopírován z internetové stránky nebo z jiného souboru.
  3) Možnost označení důležité informace v textu - žlutou nebo zelenou barvou.
  4) Zde se nastavíte parametry textu, který se zobrazí na hodinkách (barva pozadí, kompozice slov, font - velikost).
  5) Zde můžete vložit nejdůležitější slova, která urychlí vyhledávání důležitých informací.
  6) Tlačítko k vytvoření textového souboru - po stisknutí se objeví okno, ve kterém vyberete prázdnou složku ve vašem počítači a program vám tam vytvoří obrázky, které nahrajete do hodinek.
  7) Více instrukcí pro nahrání obrázků v následující kapitole.
  5.1 Připojte hodinky k počítači:
 • Zapojte jeden konec USB kabelu k hodinkám a druhý ke vstupu na Vašem počítači.
 • Otevřete nový disk, který je umístěn ve složce "Můj počítač" a automaticky se spustí program "DPFMate.exe".
 • Zobrazí se okno programu:


  5.2 Popis programu:
  1) Přehled složek vašeho počítače. V počítači najděte složku s obrázky (které jste dříve vytvořili - kapitola 4), klikněte na první obrázek
  2) Náhled obrázku.
  3) Zmáčkněte tlačítko "+" tolikrát, dokud neuvidíte všechny požadované obrázky v pravém sloupci.
  4) Tlačítkem "download" nahrajete všechny soubory do hodinek a tlačítkem "exit" ukončíte aplikaci. Nyní můžete hodinky bezpečně odpojit.
 • Stáhněte si návod k používání ve formátu PDF!

  239 KBNávod.pdf